ค่าธรรมเนียมกองทุน Thematic

ค่าธรรมเนียมต่ำสะท้านวงการ เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา คือการได้เห็นพอร์ตคุณเติบโตทำกำไรอย่างเต็มที่

ค่าบริหารจัดการ 0.5% ต่อปี เท่านั้น
ไม่มีค่าธรรมเนียมตามกำไร (performance fee)
ไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อ (front load)
ไม่มีค่าธรรมเนียมการขาย (back load)
ไม่มีค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (switching)
ไม่มีค่านายทะเบียน
ไม่มีค่าธรรมเนียมปิดกองทุน

ค่าธรรมเนียมยิ่งต่ำ ผลกำไรยิ่งทบต้น

เพียงแค่คุณประหยัดค่าธรรมเนียมไปได้ 1% ต่อปี ก็ทำให้ความมั่งคั่งของคุณเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 40% ในระยะเวลา 50 ปี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม 0.5% ต่อปี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม 1.5% ต่อปี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,718,975 บาท
2,330,668 บาท
เริ่มต้น 100,000 บาท


ปีที่ 1
ปีที่ 50

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมซื้อขายสินทรัพย์ (trading commission)
ไม่เกิน 0.20%
ของมูลค่าการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (custodian fee)
0.1% ต่อปี
หรือขั้นต่ำ ฿80 ต่อเดือน
ค่าโอนเงินไปต่างประเทศ
โอนครั้งแรก ฿500
ครั้งต่อๆ ไป Jitta Wealth สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้
ค่าโอนเงินกลับจากต่างประเทศ
ไม่เกิน ฿1,000 ต่อครั้ง
หมายเหตุ: หากมีค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ (Regulatory fee) จะเรียกเก็บโดยตลาดหลักทรัพย์แต่ละประเทศ และแต่ละประเทศมีการเรียกเก็บไม่เท่ากัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม Thematic

ไขข้อสงสัย จากคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้

Thematic มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ Thematic มี 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน ดังนี้
1.  ค่าธรรมเนียมการบริหาร
ค่าบริหารจัดการ 0.5% ต่อปี คำนวณจากสินทรัพย์สุทธิในพอร์ต เป็นค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านเอกสารต่างๆ ค่าธรรมเนียมนี้จะคิดทุกสิ้นวัน และจะตัดเงินทุกสิ้นไตรมาส
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
• ค่าธรรมเนียมซื้อขายสินทรัพย์ หรือ trading commission เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะชำระให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียมนี้จะไม่เกิน 0.20% ต่อมูลค่าการซื้อขายสำหรับการลงทุนในสหรัฐอเมริกา
• ค่าธรรมเนียมรับฝากสินทรัพย์ หรือ custodian fee อัตรา 0.1% ต่อปี หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน
• ค่าโอนเงินไปต่างประเทศสำหรับการลงทุนครั้งแรก เรียกเก็บตามจริง 500 บาทต่อครั้ง และไม่มีการเก็บค่าโอนเงินไปต่างประเทศกรณีเพิ่มทุน (ทาง Jitta Wealth ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้)
• ค่าโอนเงินกลับจากต่างประเทศ เรียกเก็บตามจริงไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง

Thematic หักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างไร
เมื่อคุณโอนเงินเข้ามาในบัญชีเพื่อเริ่มลงทุน เงินประมาณ 1% ของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในพอร์ตในรูปแบบเงินสดเพื่อใช้ชำระค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้น และเมื่อถึงเวลาชำระค่าบริหารจัดการ 0.5% ต่อปี (management fee) และค่าผู้รับฝากสินทรัพย์ (custodian) ทุกสิ้นไตรมาส
เงินสดประมาณ 1% ที่กันไว้จะถูกหักออกไปชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวอัตโนมัติ หากเงินสดมีเหลือไม่พอชำระค่าธรรมเนียม เราจะทดค่าธรรมเนียมไว้ก่อน และในช่วงปรับพอร์ตก็จะมีการกันเงินสดอีกครั้งสำหรับชำระค่าธรรมเนียม

Thematic มี ค่าธรรมเนียมตามกำไร (Performance Fee) หรือไม่
Thematic ไม่มีค่าธรรมเนียมตามกำไร (performance fee) ซึ่งต่างจากการลงทุนแบบ Jitta Ranking โดยThematic จะเป็นการลงทุนในกองทุน ETF ที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ที่เน้นสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนี หรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง และมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ พร้อมปรับพอร์ตด้วยระบบอัตโนมัติ จึงไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมตามกำไรเพื่อความยุติธรรรมกับคุณมากที่สุด

ลงทุนสบายใจ ในเมกะเทรนด์ขับเคลื่อนโลก
เปิดบัญชี Thematic วันนี้ เปลี่ยนทุกย่างก้าวของมนุษยชาติ ให้เป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนของพอร์ตคุณ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูล ในอดีต อัตราผลตอบแทนที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด