วิธีลงทุนกับ Jitta Wealth

เริ่มลงทุนและติดตามผลได้สบายๆ บนแอปพลิเคชัน

3 ขั้นตอนลงทุน Jitta Wealth

ลงทุนกับ Jitta Wealth สะดวกง่ายดาย เริ่มจากลงทะเบียนและกรอกข้อมูลเปิดบัญชีภายใน 15 นาที ไปจนถึงโอนเงิน และติดตามผลการลงทุน ทุกอย่างจบในแอปพลิเคชันเดียว

03 ระหว่างลงทุน

During investment
 1. 1. ปรับพอร์ต และ Rebalance อัตโนมัติ
 2. 2. ดูรายงานประจำเดือน
 3. 3. เพิ่มพอร์ต
 4. 4. ลบพอร์ต
 5. 5. เปลี่ยนแผนการลงทุน
 6. 6. เพิ่ม ถอน เงินลงทุน

ดูเพิ่มเติม

01 เปิดบัญชี

Open account
 1. 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Jitta Wealth จาก App Store หรือ Google Play
 2. 2. สร้างบัญชีผู้ใช้งาน Jitta Wealth และตั้งรหัสผ่าน
 3. 3. เลือกนโยบายการลงทุนที่ต้องการ
 4. 4. กรอกข้อมูลเปิดบัญชีออนไลน์
 5. 5. ถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน

ดูเพิ่มเติม

02 เริ่มต้นลงทุน

Start invest
 1. 1. โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อลงทุน
 2. 2. ดูรายละเอียดกระบวนการโอนเงิน และระยะเวลาที่ใช้ในการเริ่มลงทุน
 3. 3. ติดตามผลการลงทุน

ดูเพิ่มเติม

01 เปิดบัญชี

 1. 1

  ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Jitta Wealth จาก
  App Store หรือ Google Play

 2. 2

  สร้างบัญชีผู้ใช้งาน Jitta Wealth และตั้งรหัสผ่าน

 3. 3

  เลือกนโยบายการลงทุนที่สนใจ

 4. 4

  กรอกข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีออนไลน์

 5. 5

  ถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
  ดูตัวอย่างการถ่ายรูป

02 เริ่มต้นลงทุน

วิธีโอนเงิน

Bank
วิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร

ขั้นตอนการทำธุรกรรมโอนเงินลงทุน ผ่านบริการธนาคารทั่วไป

เรียนรู้เพิ่มเติม
QR Code
วิธีการโอนเงินผ่าน QR code

ขั้นตอนการทำธุรกรรมโอนเงินลงทุน ผ่านระบบ QR Code

เรียนรู้เพิ่มเติม

กระบวนการโอนเงิน
และระยะเวลาที่ใช้ในการเริ่มลงทุน

Transfer Money

แลกและโอนเงินไปต่างประเทศ

3-5 วันทำการ

ไม่รวมวันหยุดของตลาดไทย สิงคโปร์* สหรัฐฯ จีน และเวียดนาม

Jitta Wealth แลกเงินบาทไทยเป็นดอลลาร์สหรัฐ และโอนเงินเข้าบัญชี ผู้รักฝากสินทรัพย์ในต่างประเทศ

* ผู้รับฝากสินทรัพย์ตั้งอยู่ในสิงคโปร์

Buy Asset

ซื้อสินทรัพย์ตามนโยบายที่เลือก

5-7 วันทำการ

ยกเว้น Jitta Ranking เวียดนาม ใช้เวลา 20-25 วันทำการ

Jitta Wealth เริ่มซื้อสินทรัพย์ตามนโยบาย ที่คุณเลือก

ติดตามผลการลงทุน

Woman play phone

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Jitta Wealth จาก App Store หรือ Google Play

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

03 ระหว่างลงทุน

Rebalance port
ปรับพอร์ต และ Rebalance อัตโนมัติ

รายละเอียดแนวทางการปรับ และ Rebalance พอร์ต

View monthly report
ดูรายงานประจำเดือน

วิธีการดูรายงานประจำเดือน

Add portfolio
เพิ่มพอร์ต

วิธีสร้างพอร์ตลงทุนใหม่ เพื่อลงทุนเพิ่ม

Delete portfolio
ลบพอร์ต

วิธีลบพอร์ตที่่ยังไม่ได้ลงทุน และไม่ต้องการลงทุนแล้ว

Change investment plan
เปลี่ยนแผนการลงทุน

วิธีเปลี่ยนแผนการลงทุน

Add or withdraw
เพิ่ม ถอน เงินลงทุน

วิธีเพิ่มทุน ถอนเงินบางส่วน และถอนเงินทั้งหมด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูล ในอดีต อัตราผลตอบแทนที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด