วิธีการลงทุนกับ Jitta Wealth

เริ่มลงทุนกับ Jitta Wealth ได้สบายๆ จากที่บ้าน

เริ่มลงทุนกับ Jitta Wealth สะดวกง่ายดาย เพียงลงทะเบียนและกรอกข้อมูลเปิดบัญชีภายใน 15 นาที
ผ่านแอปพลิเคชัน Jitta Wealth สำหรับระบบ iOS และ Android ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Jitta Wealth จาก App Store หรือ Google Play

สร้างบัญชีผู้ใช้งาน
Jitta Wealth
และตั้งรหัสผ่าน

เลือกรูปแบบการลงทุนที่สนใจ

กรอกข้อมูล
เปิดบัญชีออนไลน์

ล็อกอินบัญชี Jitta Wealth เพื่อดูพอร์ตลงทุน
ผ่านทางแอปพลิเคชัน Jitta Wealth

โอนเงินเข้าบัญชี
กองทุนส่วนบุคคลของคุณ

ถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชน
เพื่อยืนยันตัวตน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Jitta Wealth จาก App Store หรือ Google Play

สร้างบัญชีผู้ใช้งาน
Jitta Wealth
และตั้งรหัสผ่าน

เลือกรูปแบบการลงทุนที่สนใจ

กรอกข้อมูล
เปิดบัญชีออนไลน์

ถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชน
เพื่อยืนยันตัวตน

โอนเงินเข้าบัญชี
กองทุนส่วนบุคคลของคุณ

ล็อกอินบัญชี Jitta Wealth เพื่อดูพอร์ตลงทุน
ผ่านทางแอปพลิเคชัน Jitta Wealth

ลงทุนตามหลักการและวินัยที่ถูกต้องกับ Jitta Wealth
พร้อมออกไปใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูล ในอดีต อัตราผลตอบแทนที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด