รู้จักกับ Jitta Wealth
หลักการและขั้นตอนการลงทุน
CHAPTER 1 12:42

Jitta Wealth: ทำไมต้องลงทุน

คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ CEO ของ Jitta Wealth อธิบายให้ฟังว่าสินทรัพย์แต่ละชนิดให้ผลตอบแทน ระยะยาวแตกต่างกันอย่างไร และความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นมีอะไรที่ต้องพิจารณาบ้าง

LESSON

01

ทำไมต้องลงทุน

02

ลงทุนอย่างไรให้กำไร

03

Jitta Wealth คืออะไร?

04

การลงทุนแบบ Passive และ Active ต่างกันอย่างไร

ลงทุนตามหลักการและวินัยที่ถูกต้องกับ Jitta Wealth
พร้อมออกไปใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ