ตัวอย่างหุ้นเทคโนโลยี
ในพอร์ต Jitta Ranking - U.S. Tech

KLA Corporation

KLA Corporation

ผู้ให้บริการออกแบบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก

Lam Research Corporation

Lam Research Corporation

ผู้ผลิตเครื่องจักรผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก มีกลุ่มลูกค้าอยู่ทั่วโลก

Super Micro Computer

Super Micro Computer

ผู้ให้บริการด้านเซิฟเวอร์และศูนย์ข้อมูล ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทเทคโนโลยีใน Silicon Valley

Onto Innovation

Onto Innovation

ผู้ให้บริการด้านซอฟแวร์และระบบตรวจจับความผิดปกติในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เช่น เซมิคอนดักเตอร์

MaxLinear

MaxLinear

ผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร สายไฟเบอร์ออฟติก และโครงข่ายสัญญาณ Wi-Fi

Teladoc Health

Teladoc Health

ผู้ให้บริการทางการแพทย์ผ่านระบบสื่อสารทางไกล ให้บริการทั้งในสหรัฐฯ และต่างประเทศ

Repay Holdings Corporation

Repay Holdings Corporation

ผู้ให้บริการระบบชำระเงินและกระเป๋าเงินออนไลน์ทั้งในระดับองค์กรและผู้บริโภครายย่อย

RingCentral

RingCentral

ผู้ให้บริการด้านคลาวด์สำหรับธุรกิจ และเครื่องมือสำหรับการทำงาน

DocuSign

DocuSign

ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีอีซิกเนเจอร์ (E-signature) และจัดทำสัญญาข้อตกลงอิเล็กทรอนิกส์ ความนิยมพุ่งช่วง Covid-19 รายได้ย้อนหลัง 3 ปี เติบโต 36.69% และ 1 ปี โต 38.95%

Clearfield

Clearfield

ผู้ผลิตและจำหน่ายสายไฟเบอร์สำหรับธุรกิจโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต และเคเบิลทีวี

EPAM Systems

EPAM Systems

ผู้ให้บริการพัฒนาแพลตฟอร์ม ให้คำปรึกษาในการใช้บริการด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี และระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลขององค์กร

Salesforce

Salesforce

ผู้ให้บริการซอฟแวร์ด้านการจัดการการขาย ระบบลูกค้าสัมพันธ์และอื่นๆ มีผู้ใช้บริการอยู่ทั่วโลก

ServiceNow

ServiceNow

ผู้ให้บริการด้านคลาวด์สำหรับระบบจัดการองค์กร ทั้งระบบไอที ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบงานขาย

Amkor Technology

Amkor Technology

ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สำหรับเซมิคอนดักเตอร์และผู้ให้บริการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์

Monolithic Power Systems

Monolithic Power Systems

ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์สำหรับการจัดการพลังงานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ และรถยนต์

Coherent Corp.

Coherent Corp.

ผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านเลเซอร์ความแม่นยำสูงสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์

Axcelis Technologies

Axcelis Technologies

ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับกระบวนการฝังตัวของไอออนและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

Intuit

Intuit

ผู้ให้บริการซอฟแวร์ด้านการจัดการทางการเงินสำหรับผู้บริโภครายย่อย ธุรกิจส่วนตัวและธุรกิจขนาดเล็ก ให้บริการด้านการชำระเงิน ซอฟแวร์จัดการด้านบัญชี และสินเชื่อ

Advanced Energy Industries

Advanced Energy Industries

บริษัทออกแบบ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การแปลงพลังงาน การวัด และการควบคุมสำหรับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ พลังงานสะอาดและเซมิคอนดักเตอร์

Paycom Software

Paycom Software

ผู้ให้บริการระบบคลาวด์สำหรับการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์แบบครบวงจร สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในสหรัฐ

*รายชื่อหุ้นทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างหุ้นที่คุณอาจจะได้ลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น หุ้นที่คุณลงทุนจริงจะขึ้นอยู่กับอันดับ Jitta Ranking ของวันที่ลงทุน

ลงทุนหุ้นเทคเมกะเทรนด์โลกอย่างมีหลักการ
วางใจเทคโนโลยี Jitta Wealth ช่วยดูแล

เป็นเจ้าของพอร์ตลงทุนหุ้นเทคโนโลยีระดับโลก เริ่มต้น 1 ล้านบาท
เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Jitta Wealth รวดเร็วเพียง 15 นาที

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด