ตัวอย่างหุ้นเฮลท์แคร์
ในพอร์ต Jitta Ranking หุ้นสุขภาพสหรัฐฯ

Eagle Pharmaceuticals

Eagle Pharmaceuticals

ผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์สำหรับรักษาโรคระบบประสาทส่วนกลาง โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบเมตาบอลิซีม และมะเร็งวิทยาในสหรัฐฯ

Darling Ingredients

Darling Ingredients

ผู้พัฒนา ผลิต และจำหน่ายส่วนผสมจากสารอาหารชีวภาพที่กินได้และกินไม่ได้ซึ่งใช้ในวงการเภสัชกรรม อาหาร และพลังงานชีวภาพ โดยจัดจำหน่ายในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป จีน และอเมริกาใต้

The Joint Corp.

The Joint Corp.

ผู้คิดค้นการแพทย์ทางเลือก โดยรักษาด้วยการจัดกระดูกในร่างกายที่มีคุณภาพ สะดวก และราคาไม่แพง สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการบรรเทาอาการปวดและมีสุขภาพดี

BioLife Solutions

BioLife Solutions

ผู้พัฒนา ผลิต จัดหาเครื่องมือและบริการด้านชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมเซลล์และยีนบำบัดในสหรัฐฯ แคนาดา ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Cano Health

Cano Health

ผู้ให้บริการด้านการแพทย์พื้นฐานในสหรัฐฯ และเปอร์โตริโก

Collegium Pharmaceutical

Collegium Pharmaceutical

บริษัทด้านเภสัชกรรมที่เชี่ยวชาญด้านยาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ระงับอาการปวด

Medpace Holdings

Medpace Holdings

ผู้วิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑ์ขั้นคลินิก ให้บริการในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย

Catalyst Pharmaceuticals

Catalyst Pharmaceuticals

ผู้จัดจำหน่ายยาสำหรับโรคหายาก โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และโรคระบบประสาท

Genmab A/S

Genmab A/S

ผู้พัฒนาแอนติบอดีสำหรับใช้บำบัดโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ เช่น โรคไทรอยด์ขึ้นตา

Harmony Biosciences Holdings

Harmony Biosciences Holdings

ผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายยารักษาโรคและบำบัดผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทในสหรัฐฯ เช่น อาการนอนมากเกินไปในเวลากลางวัน

Halozyme Therapeutics

Halozyme Therapeutics

บริษัทด้านชีวเภสัชกรรมผู้พัฒนาและวิจัยด้านเอนไซม์ มีสำนักงานอยู่ทั่วโลก ทั้งสหรัฐฯ สวิสเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่น

Shockwave Medical

Shockwave Medical

ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ พัฒนาและจัดจำหน่ายเทคโนโลยี Lithotripsy ในหลอดเลือดเพื่อรักษาคราบหินปูนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดหัวใจ และลิ้นหัวใจ

Definitive Healthcare Corp.

Definitive Healthcare Corp.

ผู้ให้บริการด้านคลาวด์และซอฟแวร์สำหรับธุรกิจด้านสุขภาพ ตั้งแต่ขั้นทดลอง ไปจนถึงการตลาดและการขาย

Progyny

Progyny

บริษัทที่ปรึกษาด้านสวัสดิการครอบครัวของพนักงานสำหรับผู้ประกอบการในสหรัฐฯ

Privia Health Group

Privia Health Group

ผู้ให้คำปรึกษาธุรกิจการแพทย์ครบวงจร เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการแพทย์ การจัดการธุรกิจการแพทย์ และบริการแพลตฟอร์มจับคู่ระหว่างหมอและผู้ป่วย

Axonics

Axonics

ผู้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษาความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะและลำไส้

QuidelOrtho Corporation

QuidelOrtho Corporation

ผู้พัฒนาเทคโนโลยีในการทดสอบและวินิจฉัยโรค เช่น สารเคมีที่ใช้ทดสอบในชั้นคลินิกและเครื่องมือตรวจหาภูมิคุ้มกัน

Inspire Medical Systems

Inspire Medical Systems

บริษัทผู้คิดค้นนวัตกรรมทางการแพทย์ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับและกำหนดมาตรฐานการรักษาของภาวะหยุดหายใจขณะหลับในสหรัฐฯ และยุโรป

Neurocrine Biosciences

Neurocrine Biosciences

ผู้วิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑ์สำหรับรักษาอาการผิดปกติทางระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ และจิตเวช

iRhythm Technologies

iRhythm Technologies

บริษัทด้านเทคโนโลยีการแพทย์ ผู้พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติผ่านการติดตามของผู้เชี่ยวชาญ

รายชื่อหุ้นทั้งหมด ณ 31 มีนาคม 2566 เป็นเพียงตัวอย่างหุ้นที่คุณอาจจะได้ลงทุน หุ้นที่จะอยู่ในพอร์ตลงทุนจริงจะขึ้นอยู่กับอันดับ Jitta Ranking ของวันที่เริ่มลงทุน

ลงทุนหุ้นสุขภาพระดับโลกในสหรัฐฯ อย่างมีหลักการ

รับเทรนด์สังคมคนสูงอายุ
วางใจเทคโนโลยี Jitta Wealth ช่วยดูแล

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด