วิธีลงทุนกับ Jitta Wealth

เริ่มลงทุนและติดตามผลได้สบายๆ บนแอปพลิเคชัน

3 ขั้นตอนลงทุน Jitta Wealth

ลงทุนกับ Jitta Wealth สะดวกง่ายดาย เริ่มจากลงทะเบียนและกรอกข้อมูลเปิดบัญชีภายใน 15 นาทีไปจนถึงโอนเงิน และติดตามผลการลงทุน ทุกอย่างจบในแอปพลิเคชันเดียว

03 ระหว่างลงทุน

During investment
 1. 1. ฝากเงินอัตโนมัติ (DCA)
 2. 2. ปรับพอร์ต และ Rebalance อัตโนมัติ
 3. 3. ดูรายงานประจำเดือน
 4. 4. เพิ่มพอร์ต
 5. 5. ลบพอร์ต
 6. 6. เปลี่ยนแผนการลงทุน
 7. 7. เพิ่ม ถอน เงินลงทุน

ดูเพิ่มเติม

01 เปิดบัญชี

Open account
 1. 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Jitta Wealth จาก App Store Google Play หรือ Huawei 
  AppGallery
 2. 2. สร้างบัญชีผู้ใช้งาน Jitta Wealth และตั้งรหัสผ่าน
 3. 3. เลือกนโยบายการลงทุนที่ต้องการ
 4. 4. กรอกข้อมูลเปิดบัญชีออนไลน์
 5. 5. ถ่ายรูปบัตรประชาชน
 6. 6. ฝากเงินเริ่มต้นลงทุน
 7. 7. ยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชี

ดูเพิ่มเติม

02 เริ่มต้นลงทุน

Start invest
 1. 1. โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อลงทุน
 2. 2. ดูรายละเอียดกระบวนการโอนเงิน และระยะเวลาที่ใช้ในการเริ่มลงทุน
 3. 3. ติดตามผลการลงทุน

ดูเพิ่มเติม

01 เปิดบัญชี

 1. 1

  ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Jitta Wealth จาก
  App Store Google Play หรือ Huawei AppGallery

 2. 2

  สร้างบัญชีผู้ใช้งาน Jitta Wealth และตั้งรหัสผ่าน

 3. 3

  เลือกนโยบายการลงทุนที่สนใจ

 4. 4

  กรอกข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีออนไลน์

 5. 5

  ถ่ายรูปบัตรประชาชน
  ดูตัวอย่างการถ่ายรูป

 6. 6

  ฝากเงินเริ่มต้นลงทุน
  โอนเงินเริ่มต้นลงทุนผ่าน QR Payment

 7. 7

  ยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชี
  1. ดูขั้นตอนยืนยันตัวตนผ่าน ThaID
  2. ดูขั้นตอนยืนยันตัวตนผ่าน NDID ในแอปพลิเคชันธนาคารที่เข้าร่วม
  3. ดูขั้นตอนยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-Eleven

02 เริ่มต้นลงทุน

วิธีโอนเงิน

QR Payment
วิธีการโอนเงินผ่าน QR Payment

ขั้นตอนการทำธุรกรรมโอนเงินลงทุน ผ่านระบบ QR Payment

เรียนรู้เพิ่มเติม

กระบวนการโอนเงิน
และระยะเวลาที่ใช้ในการเริ่มลงทุน

Transfer Money

แลกและโอนเงินไปต่างประเทศ

1-3 วันทำการ

Jitta Wealth แลกเงินบาทไทยเป็นเงินสกุลต่างประเทศตามนโยบายลงทุนที่เลือก และโอนเงินเข้าบัญชี ผู้รับฝากสินทรัพย์ในต่างประเทศ

Buy Asset

ซื้อสินทรัพย์ตามนโยบายที่เลือก

3-5 วันทำการ

ยกเว้น Jitta Ranking เวียดนาม ใช้เวลา 5-7 วันทำการ

Jitta Wealth เริ่มซื้อสินทรัพย์ตามนโยบาย ที่คุณเลือก

หมายเหตุ

1) กำหนดวันดังกล่าวอาจจะเร็วหรือช้ากว่าได้ หากมีขัดข้องจากข้อมูล เอกสาร หรือระบบ แต่จะไม่เกิน 15วัน ทำการสำหรับทุกนโยบาย ยกเว้น Jitta Ranking เวียดนาม จะไม่เกิน 30 วันทำการ

2) Jitta Wealth เป็นกองทุนส่วนบุคคล ที่จะต้องมีกระบวนการซื้อหรือขายหุ้น การจัดสรรหุ้น การกระทบยอดกับ Custodian โดยจะมีระบบทำงานแบบอัตโนมัติในแต่ละขั้นตอน

3) ไม่รวมวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ไทย สิงคโปร์* และประเทศตามนโยบายที่ลงทุน

*ผู้รับฝากสินทรัพย์หลักตั้งอยู่ในสิงคโปร์

ติดตามผลการลงทุน

Woman play phone

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Jitta Wealth จาก App Store Google Play หรือ Huawei AppGallery

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

03 ระหว่างลงทุน

Dollar Cost Average
ฝากเงินอัตโนมัติ (DCA)

ตั้งค่าฝากเงินอัตโนมัติ เสริมวินัยลงทุน ให้พอร์ตเติบโตยิ่งขึ้น

Rebalance port
ปรับพอร์ต และ Rebalance อัตโนมัติ

รายละเอียดแนวทางการปรับ และ Rebalance พอร์ต

View monthly report
ดูรายงานประจำเดือน

วิธีการดูรายงานประจำเดือน

Add portfolio
เพิ่มพอร์ต

วิธีสร้างพอร์ตลงทุนใหม่ เพื่อลงทุนเพิ่ม

Delete portfolio
ลบพอร์ต

วิธีลบพอร์ตที่่ยังไม่ได้ลงทุน และไม่ต้องการลงทุนแล้ว

Change investment plan
เปลี่ยนแผนการลงทุน

วิธีเปลี่ยนแผนการลงทุน

Add or withdraw
เพิ่ม ถอน เงินลงทุน

วิธีเพิ่มทุน ถอนเงินบางส่วน และถอนเงินทั้งหมด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด