ลงทุนกันรับขวัญปีใหม่รับโบนัสเครดิตค่าธรรมเนียม ของขวัญพิเศษ และ สิทธ์ิลุ้นรับเงินลงทุน 100,000 บาทหมดเขตเข้าร่วมกิจกรรม
รอประกาศผลผู้ได้รับเงินลงทุนภายในวันที่ 12 ม.ค. 65
ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ
ของขวัญปีใหม่ เมื่อคุณแนะนำเพื่อนมาลงทุนกับ Jitta Wealth
box1
box2
box3
box4
box5
สิทธิ์ลุ้นรางวัลเงินลงทุน
สิทธิ์ลุ้นรางวัลเงินลงทุน มูลค่ารวม
200,000 บาท
 1. เงินลงทุน 100,000 บาท 1 รางวัล
 2. เงินลงทุน 10,000 บาท 10 รางวัล
เสื้อ Jitta รุ่นคลาสสิก
เสื้อ Jitta รุ่นคลาสสิก
เสื้อยืด Jitta รุ่นแรก เรียบง่าย สบาย
เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย
เหมือนการลงทุนระยะยาว
ที่มีเทคโนโลยีบริหารจัดการให้
กระเป๋า Tote
กระเป๋า ‘น้องเสือนอนกิน’
กระเป๋า Tote เอนกประสงค์
คอลเล็กชันพิเศษรับปีเสือ 2565
ตัดเย็บด้วยผ้าแคนวาสคุณภาพดี
พร้อมเดินทางไปกับคุณทุกที่
Bonus เครดิตค่าธรรมเนียม
Bonus เครดิตค่าธรรมเนียม
ส่วนลดค่าธรรมเนียมการลงทุน
สำหรับคนใจกว้าง ยิ่งค่าธรรมเนียมลดลง
คุณก็มีกำไรกลับไปทบต้นให้พอร์ตเติบโตยิ่งขึ้น
วิธีเข้าร่วมกิจกรรม
1
แชร์ลิงก์ของคุณให้เพื่อน
เข้าแอปพลิเคชันเพื่อแชร์ลิงก์แนะนำเพื่อน
2
เพื่อนสมัครเปิดบัญชีผ่านลิงก์ของคุณ และโอนเงินลงทุน
เพื่อนต้องเห็นหน้านี้ ถึงจะชวนสำเร็จ
3
สำเร็จ! คุณได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม ของขวัญ และ
สิทธิ์เข้าร่วมลุ้นรับเงินลงทุน 100,000 บาท
วิธีตรวจสอบผลการแนะนำเพื่อน
คุณสามารถตรวจสอบเครดิตค่าธรรมเนียมที่ได้รับ และจำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลจากกิจกรรมนี้ ได้ทางอีเมลและข้อความแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน Jitta Wealth ทุกวันศุกร์
รายละเอียดกิจกรรมและเงื่อนไข
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัล
 1. ลูกค้าที่ลงทุนกับ บลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด ไม่จำกัดนโยบายการลงทุน และโอนเงินเริ่มลงทุนก่อนวันที่ 25 ธ.ค. 64
 2. โบนัสเครดิตค่าธรรมเนียม ของขวัญพิเศษ และสิทธิ์ลุ้นรับเงินลงทุน จะได้รับเมื่อเพื่อนเปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกกับ Jitta Wealth สำเร็จเรียบร้อยผ่านลิงก์แนะนำของผู้ชวน และลงทุนครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากสมัครเปิดบัญชีและก่อนวันที่ 25 ธ.ค. 64
 3. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด)
 4. พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
เงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 1. ต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น
 2. หลังจากจบกิจกรรมวันที่ 25 ธ.ค. 64 บริษัทจะส่งอีเมลเพื่อสรุปและยืนยันสิทธิ์การลุ้นรับรางวัลเงินลงทุนภายในวันที่ 4 ม.ค. 65 เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสอบแล้วไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ภายในวันที่ 7 ม.ค. 65 ให้ถือว่าสิทธิ์นั้นเป็นที่สิ้นสุด
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ได้รับรางวัลเงินลงทุนเพียง 1 รางวัลของกิจกรรมนี้ และรางวัลไม่สามารถขายโอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ (รวมถึงไม่มีการมอบอำนาจ ต้องรับรางวัลและลงทุนด้วยตัวเองเท่านั้น)
รายละเอียดของรางวัล
 1. โบนัสเครดิตค่าธรรมเนียมเพิ่มจากโปรแกรมการชวนเพื่อนปกติ (ผู้เชิญได้รับเครดิต 100 บาท
  และผู้รับเชิญเมื่อลงทุนได้รับ 100 บาท) สามารถนำมาเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
  1.1 ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ 0.5% ต่อปี
  1.2 ค่าธรรมเนียมตามผลกำไร 10% ของกำไร (เฉพาะนโยบาย Jitta Ranking)
  1.3 ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.1% ต่อปี หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน
  1.4 ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าโอนเงินไปต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ถ้ามี
  เครดิตค่าธรรมเนียมสามารถใช้ได้จนครบมูลค่า โดยไม่มีวันหมดอายุ
  โดยเครดิตจะเติมเข้าบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ของคุณ ภายในไม่เกิน 30 วัน
  นับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม
 2. เสื้อยืด Jitta รุ่นคลาสสิก
 3. กระเป๋า Tote คอลเล็กชันพิเศษ
 4. เงินลงทุน สำหรับลงทุนครั้งแรกหรือเพิ่มทุนในนโยบายการลงทุนของ Jitta Wealth ใดก็ได้
  โดยต้องเริ่มลงทุนภายใน 30 วัน หลังจากได้รับรางวัล และเงินส่วนนี้ต้องลงทุนอย่างน้อย 1 ปี
  หากไม่ถึงระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับรางวัลจะต้องคืนเงินเต็มจำนวน โดยมีเงินลงทุน ดังนี้
  4.1 เงินลงทุน 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  4.2 เงินลงทุน 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
สรุปรายการของรางวัล
ปกติ
เครดิตค่าธรรมเนียม
โบนัส
รวม
+จำนวนสิทธิ
ลุ้นรางวัล
+ของขวัญ
พิเศษ
แนะนำเพื่อน
ครบ 1 คน
100 บาท-100 บาท1 สิทธิ์-
แนะนำเพื่อน
ครบ 2 คน
200 บาท100 บาท300 บาท2 สิทธิ์เสื้อ Jitta
แนะนำเพื่อน
ครบ 3 คน
300 บาท300 บาท600 บาท3 สิทธิ์เสื้อ Jitta
แนะนำเพื่อน
ครบ 4 คน
400 บาท600 บาท1000 บาท4 สิทธิ์เสื้อ Jitta + กระเป๋า Tote
แนะนำเพื่อน
ครบ 5 คน
500 บาท1000 บาท1500 บาท5 สิทธิ์เสื้อ Jitta + กระเป๋า Tote
รายละเอียดการเลือกผู้รับเงินลงทุน
 1. บริษัทจะจับเลือกผู้ได้รับเงินลงทุนที่ บลจ. จิตตะ เวลธ์​ จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1111/9-10 ถนนลาดพร้าว
  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 12 ม.ค. 65
 2. บริษัทจะเลือกผู้ได้รับเงินลงทุน โดยแบ่งเป็น 2 รอบ
  รอบที่ 1: เลือกผู้ได้รับเงินลงทุนมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  รอบที่ 2: เลือกผู้ได้รับเงินลงทุนมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 3. วิธีการเลือกผู้ได้รับเงินลงทุน:
  บริษัทจะนำชื่อและนามสกุลของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินลงทุนมาสุ่มเลือกด้วยระบบออนไลน์
 4. บริษัทจะประกาศรายละเอียดผู้ได้รับเงินลงทุนในวันที่ 12 ม.ค. 65 ภายในเวลา 18.00 น. โดยประกาศในช่องทางดังนี้
  1. Facebook: https://www.facebook.com/jittawealth
  2. Blog: https://blog.jittawealth.com/
  3. อีเมลส่งแจ้งไปยังผู้ได้รับเงินลงทุน
เงื่อนไขในการรับรางวัล
 1. ของรางวัลเสื้อยืดและกระเป๋า บริษัทฯ จะจัดส่งให้หลังจากจบกิจกรรม ภายในวันที่ 31 ม.ค. 65
 2. โบนัสเครดิตส่วนลดค่าธรรมเนียมจะถูกเติมในบัญชีกองทุนส่วนบุคคลของคุณ หลังจบกิจกรรม ภายในวันที่ 31 ม.ค. 65
 3. บริษัทจะเพิ่มเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายรวมกับรางวัลเงินลงทุนไว้ด้วย ซึ่งผู้รับเงินรางวัลจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และมีหน้าที่นำไปยื่นภาษีประจำปีของผู้มีเงินได้เอง
 4. ผู้ได้รับเงินลงทุนจะต้องแจ้งกลับ เพื่อยืนยันการรับรางวัลภายในวันที่ 31 ม.ค. 65 มิฉะนั้นบริษัทจะถือว่าผู้ได้รับเงินลงทุนสละสิทธิ์
 5. ในกรณีที่ผู้ได้รับเงินรางวัลสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิ์ของบริษัทที่จะเลือกผู้ได้รับรางวัลคนใหม่ โดยบริษัทจะเลือกจากตัวสำรองที่ได้รับรางวัลเป็นลำดับถัดมา เพื่อเป็นผู้ได้รับรางวัลแทน หากไม่มีตัวสำรองลำดับถัดไปถือว่ารางวัลนั้นเป็นโมฆะ
สิทธิของบริษัท
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้
 2. บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 3. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมที่จะให้บริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้นใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ได้รับรางวัล รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี)​ สำหรับการประชาสัมพันธ์ (ในรูปแบบต่างๆ) การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 4. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล
 5. กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line ID: @Jittawealth
Facebook: Jitta Wealth
หรือ Email: cx@jittawealth.com
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูล ในอดีต อัตราผลตอบแทนที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด